Provozní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Následující podmínky definují účel a zaměření serveru TRICOT.cz a upravují podmínky jeho užívání.

Provozovatelem serveru TRICOT.cz je Adam Chalupníček, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 17. 2. 2014, IČ: 02669447, číslo jednací: MMB/0075556/2014, evidující úřad: Magistrát města Brna, sídlo: Šeříková 32, Brno, 637 00. Kontaktní email: info@tricot.cz.

ZAMĚŘENÍ SERVERU

TRICOT.cz umožňuje uživatelům bezplatně vkládat návody na ruční práce, rukodělné výrobky, tvoření s dětmi a originální recepty.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE - VKLÁDÁNÍ NÁVODU

Návod může vkládat jen registrovaný uživatel.

Uživatel odpovídá za to, že vložený návod je v souladu s platnými právními předpisy.

Je zakázáno vkládat obsah, který je v rozporu s dobrými mravy, či který ohrožuje fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže, zvláště pak služby a zboží erotického charakteru (erotické pomůcky, erotické služby, pornografie atp.).

Uživatel odpovídá za to, že vložený návod neporušuje autorská práva.

TOP NÁVODY

Každý návod je možné za poplatek umístit v galerii „Top návody“. Aktuální cena za tuto službu je předem uvedena při vkládání návodu.

Platbu může uživatel provozovateli uhradit následujícími způsoby:
• Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 1028461022 / 3030.
• Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Provozovatel v rámci této služby ukládá a uveřejňuje na internetu informace poskytnuté samotnými uživateli.

V souladu s tímto zákonem provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací uživateli, ani aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní obsah informace či nezákonné jednání uživatelů. Pokud se však provozovatel dozví o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací uživatelem, učiní veškeré možné kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění takovéhoto obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu grafické a obsahové podoby serveru a funkcí portálu.

Uživatel souhlasí, že provozovatel může dále propagovat jeho návod či jeho části na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ad.)

Provozovatel může bez nároku na náhradu pozastavit či zrušit uživatelský účet uživatele, který porušuje provozní podmínky či zákony ČR a může mu zamezit v opětovné registraci (blokací IP adresy). Provozovatel neodpovídá za vzniklou škodu danou pozastavením či zrušením uživatelského účtu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Registrací na serveru uživatel souhlasí se zpracování osobních údajů provozovatelem. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00052249/001.

Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se uživatele, na základě kterého lze přímo či nepřímo identifikovat jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Pro úspěšné provedení registrace je uživatel povinen zvolit uživatelské jméno a uvést svou emailovou adresu.

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám. Provozovatel osobní údaje shromažďuje pro účely vedení uživatelského účtu na serveru. Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, který poskytuje uživatel při registraci, vkládání návodu a editaci svého uživatelského účtu.

Registrací na serveru uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu poskytnutou uživatelem při registraci. Tato sdělení se mohou týkat pouze a výhradně provozu serveru a jím nabízených služeb. Uživatel má právo kdykoliv odmítnout další zasílání obchodních sdělení oznámením na emailovou adresu provozovatele (info@tricot.cz).

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uživatel může odmítnout ukládání cookies na svůj počítač rozhodnutím nenavštěvovat server.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Aktuální i starší provozní podmínky serveru jsou uživatelům přístupné v textové podobě na webové adrese: http://www.mamaservis.cz/provozni-podminky/

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 30.11.2014